מבוא

אחת התובנות המרכזיות והחיוניות בימינו היא בתחום הערכי , תובנה אשר מנחה את האדם בעולם של אי-ודאות . ההכרה כי לא ניתן להישען רק על צווים מוחלטים , על חוקיות ' אובייקטיבית' ועל לוגיות לסוגיה במובן הפוזיטיביסטי מחייבת את האדם להכריע אם התנהגותו תנבע מבחירה ומחתירה לאוטונומיה רבה ככל האפשר . הכרעה כזו מנוגדת לראייתו של מקס הורקהיימר ( 2010 ) את המושג ‘ תבונה סובייקטיביתש כשרירותי בהכרח . אם האדם לא נוהג כך , הוא ' מפקיר את עצמו' להחלטות ולבחירות של אחרים עבורו . הערכים שהוא בוחר להציב בראש סולם העדיפויות בחיים יכולים לסייע לו להתמודד עם המבוכה ועם אי-הוודאות הכרוכות בבחירה עצמאית . הדבר נעשה לא מתוך אשליה של ודאות מוחלטת , אלא מתוך הכרה כי לכל היותר אפשר להגיע ל'סבירויות ; ' אלו הולכות ומתבהרות ככל שמעמיקים בהן , אך נותרת תמיד מידה של ספק . על מנת שיוכל לעשות זאת באופן מוצלח ככל האפשר , על האדם להכיר את המגבלות ואת הקשיים הנוצרים בעת שהוא פועל לפי ערכים נבחרים . אם במדע מדויק קיים יסוד של בחירה ( זו מושפעת תמיד מהתפיסה הערכית של האדם [ קון , , [ 1977 אך בתוך הפרדיגמה עצמה ההנחה היא כי קיימת...  אל הספר
מכון מופ"ת