שער שני | שתי עקדות שעקד אברהם את יצחק – הביטוי העמוק ביותר לחירות האדם