פרק חמישי| בין 'תאוריה מוסרית' לבין 'סברה מוסרית'

למרות כל האמור לעיל , גם בתחילת המאה 21-ה פילוסופים מחזיקים בתפיסות המודרניסטיות אשר מניחות את קיומה של ' אמת מוחלטת . ' מנגד הולכות ומתרבות טענות של פוקו ואחרים הגורסים כי לא זו בלבד שהמודרניות לא כוננה אדם חדש , אלא היא גם רוקנה אותו מכל תוכן ייחודי דווקא בגלל חתירתה לאוניברסליות ולמדעיות של האדם ( פוקו , . ( 2005 להלן אציג כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה אשר מבטאות את הרצון לשמר את רעיון ' האמת' ואת המתודה הרציונלית כדרך ה'אולטימטיבית' אליה . דוגמה ראשונה בניסיונו לבחון את היחסים שבין אובייקטיביות לסובייקטיביות כבסיס לערעור על תפיסות אשר ביסודן לא עומדים עקרונות רציונליים ומוחלטים , וינריב ( 2008 ) מציע ארבעה תנאים לאובייקטיביות : א . אפשרות להגיע להסכמה כללית ; ב . קיום שיטה המאפשרת להכריע בין דעות מנוגדות ; ג . לפחות חלק מן המשפטים תואמים או משקפים את המציאות ( את האובייקטים , כלומר המושאים ;( ד . ניתן להבחין בין משפטים אמיתיים למשפטים שקריים ( שם : . ( 64 במקרה של אובייקטיביות המונח ‘ הסכמהש אשר מופיע בסעיף הראשון הוא חסר טעם , כיוון שאובייקטיביות במובנה הקלסי אינה מצריכה הסכמה . במו...  אל הספר
מכון מופ"ת