הקדמה (שהיא גם מבוא)

לא במקרה אני קושר בין דברי ההקדמה לספר זה לבין המבוא , קשר המנוגד למסורת הכתיבה האקדמית אשר מפרידה ביניהם . החיבור בין השניים מבטא רעיון מרכזי בספר : אי-אפשר , ואף לא רצוי , לערוך הפרדה דיכוטומית בין המקובל כ'סובייקטיבי' לבין המקובל כ'אובייקטיבי , ' הפרדה המקובלת בתרבות המערבית . שורשיו של הספר הזה ברעיון שלמדתי מפרופש אסא כשר בהיותי סטודנט אשר למד בשיעוריו . רעיון זה הוא בבחינת מעט המחזיק את המרובה , ופשטות ניסוחו עלולה להסתיר את המורכבות האינסופית שלו . הרעיון מבטא את אחת מתפיסות האל ביהדות , ולפיה אלוהות היא המאמץ לא להפוך דבר כלשהו לערך עליון . לימים פיתח פרופש כשר את הרעיון הזה על פי דרכו ותיארו בספרו יהדות ואלילות ( תשס״ד . ( תחילה סברתי שהרעיון של כשר לוגי מאוד ; סייעו לכך הניסוחים המדויקים והשיטתיים מאוד שלו . כמו רבים אחרים באותה העת לא עלה על דעתי לערער על הטיעונים של כשר . ברם עם הזמן ' הבנתי בדרכי' את משמעות הרעיון וירדתי לעומקו , ואז החלו להתעורר בי ספקות בדבר הלוגיות שלו . בד בבד גבר ביטחוני בסבירות הטענה אשר עומדת בבסיס רעיונו של כשר . כך החלה להתפתח השסברהש אשר מנחה אות...  אל הספר
מכון מופ"ת