תוכן עניינים

הקדמה ( שהיא גם מבוא 11 ....................................................................................... ( שער ראשון ׀ בין יהודיות למערביות – שיח בין שפה לבין תרבות מבוא 37 .................................................................................................................... פרק ראשון : יחסה של התרבות היהודית אל שהאמתש ואופני החשיבה הייחודיים שפיתחה 38 .............................................................................................. פרק שני : השפעת המחשבה המערבית על היהדות והתמוססות מחשבת חז״ל עם התפתחות הדורות 95 .......................................................................................... פרק שלישי : יחסה של התרבות המערבית אל 'האמת' וצורת החשיבה שפיתחה 113 .. פרק רביעי : 'האמת' כמדע ועיצוב התרבות המערבית המודרנית 126 ........................ פרק חמישי : בין 'תאוריה מוסרית' לבין 'סברה מוסרית 177 ....................................... ' פרק שישי : השוואה בין השפה העברית המבטאת את הייחודיות היהודית , לבין השפה האנגלית המבטאת את ייחודיות הת...  אל הספר
מכון מופ"ת