מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו

על תהליך התמוססות היהודיות במערביות ( מפרדיגמה ל'סברה ( ' יצחק עזוז מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו על תהליך התמוססות היהודיות במערביות ( מפרדיגמה ל'סברה ( ' יצחק עזוז מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו על תהליך התמוססות היהודיות במערביות ( מפרדיגמה ל'סברה ( ' יצחק עזוז Thy destroyers and they that made thee waste shall come from amongst your lovers On the process of the dissolution of the Jewish in the Western ) from paradigm to "reasonable possibility" (  אל הספר
מכון מופ"ת