הצנציפ יצור הכי גדול בעולם. הוא בעצם "ארץ מהלכת‭,"‬ מה וכל הארץ היא פרצופים האמורים לבלוע את מי שמגיע אליה כדי להרחיב אותה. כל מה שמעניין אותו הוא רק להרחיב דברים.