החיה המספרת יצור שנוצר ממחשבות שנאספו מכל העולם שדבוקים לקרן אחת שלו. בגופו יש צמחים, אך הוא לא יכול לאכול ולשתות, רק לקרוא ספרים כדי להוסיף עוד מחשבות לעצמו.