הצ ְַ פָרן יצור גדול המקיף ארץ שלמה המסוגלת כביכול ללכת ולנוע ‭“(‬ארץ מהלכת‭,)"‬ והוא עצמו מורכב מאלפי מגלשות. הוא חבר טוב מאוד של יצורים שחוריםלבנים כי הוא יכול להיכנס לתוכם ויכול לגנוב מהם את הפסים, ובגלל זה הוא מחובר ברגליו לכל מה שמסביב.