ציור: שלום קוולר המֵ צִ יץ הוא יצור שיש לו יותר מדי זיכרון בפה. שם יש לו ארץ שלמה שכל תושביה מפעילים את זיכרונו. כל מה שהוא רואה הוא זוכר. ואם אין מה לראות, הוא נהפך לבלתי נראה כי הוא צריך לראות את עצמו כל פעם שהוא רואה משהו.