ציור: שלום קוולר הבַּ לָל יצור הפוך שאוזניו ענקיות ובין היתר מחזיקות את לבו, אולם לבו מוחזק הפוך, ולכן הוא לא יכול להתאהב באף אחד אחר.