מֵ ירִ יב בסך הכול “חתיכת גז‭."‬ המיריבים רבים עם נשימותיהם בגלל שהם בעצם חתיכות גז שמחוברות לקרוסלה עצומה. כל פעם שהמיריב נושם, הקרוסלה מתנועעת, והוא חייב להגיע לבית שלו כדי לעצור אותה.