הבִּ ירוֹנִ ים צבים קטנים בלי רגליים שגרים בתוך צב ענקי. כדי לראות אותם צריך להוריד מהם את השריון. הם נראים כנחשים מיקרוסקופיים, והם אוהבים להילחם בכל מיני דברים כי הם כל כך קטנים, ובעצם הם הגוף של הבירונים.