יצור השחקנים על ראשו אבנים שמשחקות זו עם זו כל הזמן. הוא משחק באצבעותיו איקסמיקס-דריקס, שבעזרתו הוא בונה מרובעים בשביל הבית שלו.