ראש רגל הנעל שלו היא עוד ראש. יש לו רק נעל אחת, והוא דורך באופן מוזר על האדמה שנדבקה מהראש השני שלו.