דוגמה מיוחדת למעבר לבעלי חיים אחרים, אם כי עדיין מוכרים, היא ציור הג'ירף הגדול מאוד.