תוכן העניינים

הילדים כמקור להפקת השערות ורעיונות – דברי מבוא 11 ..................................... “ מפי עוללים ויונקים יסדת ע ֹ ז" – דברי הילדים על הקשריהם התרבותיים החברתיים והמשחקיים 21 ...................................................................................... "הכי אני רוצה להיות נמר – " ... על מאווייו של ילד ומבוגר 137 ............................... “ החיפוש החל ברעיון שבחוויות מלאות הדמיון של הילדות אפשר למצוא את הגרעין החיוני של צורות המחשבה האנושית הגבוהות ביותר . " ( אדית קוב , . 1977 האקולוגיה של הדמיון בילדות ( ההומו סאפיינס , לצערנו , אינו בין היצירות המוצלחות ביותר של הטבע . מחקר הילדים , בדיקתם וה"טיפול" בהם נערכים בידי " מומחים , " " מבוגרים" ואחרים במונחי עולמם הם תוך כדי התעלמות כמעט מוחלטת מההבדלים המהותיים בין היצור הקטן , המוקף ב"דורשי טובתו , " לבינם . גישה זו , על כלל משמעויותיה , מקטינה מראש את הסיכויים לצמיחתה של תרבות חיה , יוצרת ופורחת . ( מ"ד כספי , בן 84 ] במונחי הגיל בלבד (] Cobb , Edith ( 1977 ) . The ecology of imagination in childhood . London : * - Roo...  אל הספר
מכון מופ"ת