האדם האפשרי, מזיגת הילדות והבגרות על סמך ה"התבנות"