המחברים והמקורות רשימה ביו-ביבליוגראפית

ברשימה זו נכללו קובצי שירים בלבד ; הקבצים וכתבי העת שמהם הובאו השירים סומנו בכוכב . אימכר , נפתלי הרץ : [ 1909-1856 ] 'ברקאי' [ ירושלים ;[ 1886 ' ברקאי החדש' [ זלוטשוב ;[ 1900 'ברקאי השלישי' [ ניו יורק ;[ 1905- ' מבחר כתבי נ . ה . אימבר' [ ת"א ;[ 1929 'כל שירי נ . ה . אימבר' [ ת"א . [ 1950 אסף הלוי [ לוין' אלתר יצחק ] : [ 1933-1883 ] 'מגילת קדם לאסף הלוי' [ ירושלים . [ 1920 ביאליק' חיים נחמן : [ 1934-1873 ] אסופה ראשונה : 'שירים' [ וארשה . [ 1901 בן נץ ( וינצ'בסקי , מורים ) : [ 1932-1856 ] שיריו נתפרסמו ב'השחר , ' 'המגיד , ' ו'אספת חכמים' . ברוך [ בורוכוביץ , [ יצחק ליב : [ 1953-1874 ] 'הגולם מפראג' - אגדת עם [ ת א ;[ 1942 'אשדות הרים' - [ ת '' א . [ 1960 גוטלובר , אברהם בר : 11899-1811 ] 'פרחי האביב' [ יחפוף , ;[ 1837 'הנצנים' [ ווילנא , ;[ 1851 'כל שירי מהללאל' : א-ג [ וארשה . [ 1890 גולדבוים , משלם זלמן : [ 1915-1836 ] ספר השירים [ לבוב [ 1910 גורדון , יהודה ליב : [ 1892-1830 ] 'כל שירי' [ פטרבורג ;[ 1884 [ ווילנא ;[ 1898 'כל שירי , ' ספרים א-ו [ דביר ;[ 1935-1929 'כל שירי * '...  אל הספר
מוסד ביאליק