פנטסיה

( בליל חנכה ) . . ובליל ו •• זה v צאלי v : . •• צלמות VT : - גברו , TT שמים וארץ כקןבר לןךרו , ויהולל הרוח בין אלי היעדים , וינה מעט קט וירעם ממזרים , : — IT - : T- •• • T : ו"מר בדממה , ויעורר הרפאים , :- TT : ו T : T וילןךא קול יגון , תמרוךים ונכאים ובאשמני — :-: הליל בילל ?? סופתה T T עטופת ה $ לג העיר נמה # נתה . ~ f •? TT : TT * T | T ועל כנפי הרוח מרחפת ברמה T TT v * . * - : - T T - : עדת צללי נ ^ ף על עיר הנרדמה : אין רוח , אץ חיים בעדת הגבוךים , ישגיחו , ונמקות עיניהם - חוךים . - | 'הן .. אלה .. . . בנינו ! "T אל - " גלי . " עצמים T— " ^ ים ftp העורקים אץ ךמים , אל צמוקי המח החיים בנס , החיים ולא חיים , וזקנים בלא עת . אין כח , אין איל , הפחד בעץ , וכפופי הקומה כערבה על עץ . : י T ~ T T-: ' ' אור יה T בל - ידעה ••; חיתם - TT- מטבע , T מה יופי בל תבין נ ^? מתם הנכאה . T T : T T : באזיקי הדת ובכבלי דץ מלך על לחם יפ ^ עו , עם נודד , עם הלך . '  אל הספר
מוסד ביאליק