אני מאמין

שחקי שחקי על החלומות ' זו אני החלם שח , שחקי , כי באדם אאמין , כי עודני מאמין בך . כי עוד נפ ^ :- י דרור שאפת v T לא מכרתיה : - : : T לעגל •?? - פז , T כי עוד אאמין גם באךם , גם ברוחו , רוח עז . רוחו ישליך כבלי הבל , יררממנו במתי על , T " T : T v : : לא ברעב ימות עבד , TTT T דרור - לנפש , פת - לדל . שחקי , כי גם ברעות אאמין , אאמץ כי עוד אמצא לב , לב תקותי גם תקותיו יחו # T אשר , V יבין T I כאב . " I אאמינה גם בעתיד , אף אם ירחק זה היום , אך בא יבא - ישאו $ לום אז וברכה לאם מלאם : T T : T : ישוב יפרח אז גם עמי , T T - : ובארץ יקום דור , בךזל כבליו יוסר מנו , עין בעץ יךאה אור . יחי , יאהוב , יפעל , יעש דור בארץ אמנם חי , V T T T I T לא בעתיד - בשמים , T V T * חיי רוח לו אין די . אז # יר חדעו ישיר מ ^ ורר , T TT T ' ליפי רנעזגב לבו ער . לו , לצעיר , מעל קברי פרחים ילקטו לזר ...  אל הספר
מוסד ביאליק