אנחות כנור

על נהרות בבל בגאונם שטפו v T - ; - - י r T r : ישבנו , נדמינו , בכינו . :- : T ' T על ערבי הנחל זו אבל עטפו מצלתים וכנור תלינו - אל לןשי יום , נדחים , לששון וכספו , אל העיר הכנור יהינו ! די - T ויגעו במיתרים הרוחות נפחו , T" : ;? - T T T ולמגע עדנים הם דומם נאנחו . T-J — : TV : V T " עוד נאזין הקולות ... עד אחרית הדורות מעךפלי מאות בשנים הכנור יעירו אנחות רק מרות , - י - T-: * T י r בקינה נמיךה התנים , ועד סוף אלפי שנים , כמים נגרות , - : ו : - ?• T — T מר נפשם ישפכו הבנים . כי . נעיר T שיר ששון , * T מנ 3 - י 1 ה אך - > - רכה , T לה עמקי לב יענו בתלונה מאד דקה T :- - 1- : IT - : T : ומה קץ החזון ? מי יוכל - ענני ! למענה אך שוא הה חכיתי , לשוא . T גם בספרים T : - הוגעתי ? ; את • • עיני ?• , ? לשוא , הה , חשבתי , הגיתי . T -:- T T : T - • חלום טוב חלמתי - אמרתי יתעני , ורע TT לא אייתי . - . שרתי ... לשוא , הה , לחזון פתרונים בקשתי , ? I TV T : T - : • ' - !• ns »? לא עוד אצא , בהגיגי נוקשתי . את שיר זה מלא נהי מי ישיר באחרונה ? 1 V T T T - אם קצו תשמענה אזנים ? ו T : T T 1 ...  אל הספר
מוסד ביאליק