הרהורי לילה

ידעתי כי בכיי - בכי כרס בין חרבות , : T • : * : TT : ' " לא יגה אנ ^ ים , לא ישבר הלבבות ; T-: T : - : ' כי בכיי עם מטרות דמעותי השפוכים : ? •• • : : • ו הם ענן בציה עם מים מלוחים ... - - 1 TT 1 - : כי דמעות שנוגנו מבכי אלפי שנים - : 7 T : ; * T " : סר כחן מפוצץ את לבות אבנים . ולמה , לב אמלל , תבק # להבל מרגע בבכי , נחומים באבל ? כערער במדבר נעזב , ערירי , - T :- T : T v : v T : אקונן קינתי ואשיר את שירי . ; ה אלי ! מה קןצתי , איך קצתי בךמעות שריקם הן שבות כלעמת שבאות ; מה קןצתי שאת קינה על מכת עולמים וספד : את v הנספד T ! ? ~ זה v א לפי ; " פעמים T ; האץ אתף מרפא , אדון הנפלאות ? השיבה את אפף ונמחו הדמעות ! מבעד — אשנבי : v ? את v רא # י אוציאה , T אף 1- אקרא T : v לפערה : TT : - וא # : v אל את v פיה ; T אביטה בעבים , אבינה בחשכה " T V r T — ; T •• T ה ^ וב קץ לחלגזף ? אם סוף למהפכה ? הישך ' T-: הסער ויפזרו ; \ העבים ? T v ונגה הסהר ונגהו כוכבים ? * T : T : - - - T : 1 השיר מובא כאן בנוסחו הראשון , כפי שנדפס בילוח אחיאסף' שנה א / תרנ "' ג * אביטה - T אל •„? ארץ v v י אף - י א...  אל הספר
מוסד ביאליק