אל הצפור

שלום שובך , צפורה נחמדת , מארצות החמות לחלוני - אל קולך ו •? ו כי ערב "T מה - - נפשי ? : כלתה TT T בחךף בעת עזבתני . זמרי , ספרי , צפורי יקרה , מארץ מרחקים נפלאות ; הגם שם בארץ החמה , היפה , VT T T ! - T TT תרבינה הרעות , התלאות ? r T TV : ' : התשאי - 1 לי שלום T מאחי : — " בציון י , מאחי הרחוקים הקןרובים ? הוי מאברים ! הידעו ידע T \ : - T : — : כי אסבל , הוי אסבל מכאובים ? : v : v *• t היךעו ; דע מה רבו פה שטני , מה רבים , הוי רבים לי קמים ? 1 - T ' T זמרי , צפורי , נפלאות מארץ , :- • • • ? w " T : האביב T T בה T ינוה : • ? עולמים ... 1 השיר מובא כאן בנוסחו הראשון , כפי שנדפס ב'פרדס , ' ספר ראשון , תרנ '' ב .  אל הספר
מוסד ביאליק