קרית הזהב

אהבתי למות בך , את קרית צבי הזהב ! T 1 - I T T ? : י : TT- לרגלי מגדל גאה וברוש מתמר , בצאלי . היכל קדוש , תחת שכינת אלי , v : v •• • " - - : ' T T להדי .... . תפלת - - ; רחמים - ; - נמוגה T T לה T בפקיעה T ' * : וצלילי המנון נצחי להקו דורות לו - אהבתי למות , למות ... ! T T T ? I קיר הנביאים י ! לפני מותי טרם יום שבתון יצוה נפש לי אטבל ארז אדיר בים המות , בלבת סדום אטבל ענפי עזו - : v : : : •? \ ובכתב - : * האש ?? T לאור : לבנה TT : מתה T " על הר הקריה חקקתי לי : יפה ! פה אנוחה T T לי ' . .. ! מרם שמים אקרע צחור ערפלים וב # לג חרמון הנמס עם החמה הנשפך - 1 T : כעין : " החלב - TT v את 7 שוליהם v ארחץ 1 T : v : והיו T לי תכריכי . T * : י ... השבעתי אתכם י אל תרהבו רהב : : . ' י : ;• 1 1 קיר הנביאים — כינוי לירושלים מחוך שיווי-צלצול עם 'עיר הנביאים' שימוש במלה קיר בהוראתה הקדומה : עיר חומה , קריה ( למשל : קיר מואב . (  אל הספר
מוסד ביאליק