יש קריה

! ש קריה הגזורה ארגמן למועדי הבקיעה ; יש מגדל המתיז ניצוצות בשמשות חלוניו מבריקות , כפרידת החךסה ! יש קריה T ! ' לא פסקי ' ! T טליה TV בעךיפי המראות ; יש שקיעה מבדילה בין מכסף הלבנה , לה זהובי השמש : TTT : •? v v - נתחלפו בכסף ... יש צפריר החזון משפיע במרומי גבנונים ; יש חולם מ ^ תפןל ומעריץ הקריה העוטיה חלזונות - : v T : TT : ' למועדי — . . הבקיעה ! T < ? : 1 יש קריה בעריםי המראות — » ל פי ישעיהו ה , ל . העדיפים הם עננים קלים , ומכאן נוראות בלתי ברורים הווולפים מהר . תמונת הטל מצטרפת מתוך האסמכה : 'יערוף כמטר לקחי , תזל כטל אמרתי' ( דברים לב , ב . (  אל הספר
מוסד ביאליק