אריאל

כאריות T-. _ ענקים : T • בלילות " - מסביב * T לקריה - T : ' הנצחית 1 ? ~ טבועים בהדי סהרורים , ההרים החולמים יךבצוץ ; לבנה גועת , אלמת ? עולה בחצות ובדממה ~ - TT : •• . :- T . TT : ברבע _ . האחרון -:- T העצוב , T v מצניעה - : T בלכתה IT : v : ובנגהה . T IT אין צרצור , אין אדם , אין כלבים יפריעו שלותה , -יי : T : ' " TT ? " TT 1 - ? : - בטלי הנשף רוחצת המשקים פיטנים בודדים , 2 1 ירושלים ( טל פי ישעיהו כט , א . ( 2 יש לקרוא : בטלי הנשף המשקים ( את האדמה ) רוחצו ; ( הלבנה ) פייטנים בודדים . מתים ומפרים חזונם יליד מועדי ע ח . ברבע האחרון מטילה ודמעת הפרידה על לחיה : ' - :- T - T : ? : T : T t v - r" : ~ מנוף הררי ועמית חור כמוה בנשף ... 1 T-: T : • •• ' vT ~ T T T נפלה : T : הברת T - הרעמים T : T , זנקה - 1 T : * אדרת , v 7 התגלה T- : ? פרצוף אלהי ומסתוךי ממעל לקןוי ההךים העוברים וחותכים ועורטים בירכי שמים הלבנים ; : T : : * : : : : •? T - T 1 - T ברזל למרום נשאת , מתהפכת בגרור עצבים , צלה מתחלחל ובהק החלל בין אצבע לאצבע : ? r : TT v - T : v T : ?* רועד בלשונות • האש ?? T לנר...  אל הספר
מוסד ביאליק