רכבת אל יהוד

בין ערגות ביתר חולם כי אתהלך ועיני אל ההרים ; נחלי מים פורצים ומשתפכים מבין גבנונים , מבין חלקןת סלעים ועיני אל ההרים ... T v v - " : בין ערגות טללים חולם לי אתהלך על חרבות ביתר , ביתר תמול ושלשם , T " : T ?• : 1 T : על תלמי •? : - ירקה T :- של היום ... ! אדמה , אדמה הערגה , אדמו פני הירק , ' w ~ " : : TT \ -: T T : T T : T מימי .. .. נחל — אבדו ; T טהרם , TT : T גלי - תערבתם , T : T-J - תערבת - ( דם T ודמים ... ? T : הכי אדם חמה יורדת בערבים , ? : T" : T v v T - v כדור - דם T ב ^ פק , ? v האדים . * v : ? קרית : " - ' ביתר ? T הס ! ממרומים , .. נפל T - T דבר , T הבהיק ' * : נגה , - נפל דבר מיזמים , כוכב נופל הוא - -T ' T T T T הס ! T מבטן - ? . . האדמה T T-: T קולות ו לי נשמעים , ? T : י נעומע רעם , נהמת גבור , סערות דם ואש - 1 כרבת אל יהוד — חורבת היהודים . כינוי לביתר . הס ! T צלמי : " : - קרבות ' שמה T בין •? ' ההרים TV , רמח נתקע אל התאנה , מחסה פי המערה , p $ p סיפים , קול מגנים בכרבת אל' יהוד ...  אל הספר
מוסד ביאליק