עם אביב

מךחפה עם דממת # חר , מצנעת וטהורה רוח העולם , מנהגת הבירה , ' T * " V V ; - T T תכנית האביב העתיד היא הוגה והורה : T T T T V T : T * ושוקעה את עצמה במכונת יצירה ... 2 השוועל העוטה בפרץ — על פי איכה ה , יח ; והשווה האגדה על ר' עקיבא וחבריו בהר הביח : מסכת מכות כד , ע"ב . רוקמה בסתר תבניות הציצים , הפךחים , מספר היא מונה לאנקות הזרעים , T : T : - ' : - : T קובעה את מעוך הריחות ובשמי מךלןחים , ברק I _ . עץ •• I הגונים T : ומזג . . "• • הצבעים T ; - ... nnri mini בפלאי השדמות , הכרים , בגנזי ..... היער , שחוק ' . צלליו , T : אורותיו , בנעם מנגינות צפרים וחמדת פרפרים , בזפיר המענג עם לחש סודותיו . ושם מפאת מזרח כבת שחוק מתפשטה ועולה T : " : ' : - : T : : T : T : " ופתאם ושמ ^ ט חדשה , אביבית , הזהירה . ? : T T-: v v : : : T nprrife ? לה תח העולם : מרגלית גדולה v v T : - T T - T T : העלתה בלי משים ? מתהום היצירה . " * : T 1 7 v T -: - : שור : אגמי מים מחיכים לנגה החמה חיוך של תכלת ךב תקוה ורענן , זכה בת עינם הכחלה כעין ילדה תמה , בנחת - . בה T נשקף 1 ' T : ? העולם T T השאנן -1 - - די ...  אל הספר
מוסד ביאליק