אבל ציון

לילה T : ~ לילה ** T : עת אנום T אי 0 ' נה עלי הרי יהודה חלומי יביאני , אז אראה קדרות האם ?? האלמגה ! 7 : 7 T י : T T TT : rnnnn הנורא אז תחז בת עיני . T T - TT : \ " התנים יהימו , היענות ת ^ ועינה ובקול מספד יבכו זאבי הערבות ולגלות \ : מים - בנות : עיני •• ? - תהיינה T v : ובמרי ... שיחי , אז שפתי דובבות : T : T וינצח הררי עד שנתכם תנומו הנצח תכסכם שממת צלמות ? מתי תקיצו לתחיה תקומו , מתי תעורו מתרדמת מות ? תמונה מני לןךם לעיני תופיע ומשואת לבבי תוכי מאירה , T : - T * : * מאפל :- ?• צלמות VT : - קרבי : ' תגיה - - ורגשות נרדמים מ $ נתם מעירה . 1 קדרות האם האלמנה — השווה : פסיקתא רבתי כו ; תענית כט ; ופתיחה לאיכה רבתי .  אל הספר
מוסד ביאליק