האוד

בין חרבות ירושלים אוד מוטל , עשן , '" T T בזרעות , , האם T •? אצלהו יי " 1 : לד רך ף . רוח קןל עובר בלח # על ~ האוד T הלז T ומספר באזני הילד אגדת הרז -.TT T- יעל חיי אילן , שיאךז # מו קרא לפנים : בלבנון שך 1 ^ גזעהו ! רא - 1 ^ בעננים . -T-J T אז T יבאו T חטבי יער — " : אל העץ השב , ולהיכל מלןך ^ אלה עמוד עז נוסף . רב 2 ? נים , יבלות עברו , T T T T : ובהךר גאונו התנוסס עמוד הארז ויסעד באונו ךביר הקך ^ , שאלפי איש נהרו אליו T " : T ורבבות עולי הרגל , ואץ 1 ... מספר T 1 לטף . T - ' כן נצב עמוד האת כסלע צור איתן , רוחות סער לא הזיזו זה מסעד נאמן . מצפון נ * טב לןטן-רוח , בכנפיהו - גץ , -T : - "י רפל בךביר הקך # , ועל - . הכל - בא T קץ ... -  אל הספר
מוסד ביאליק