שכב, הרדם

שכב , הרדם , בן לי יקיר , $ מע אךבר # יר : בימי קןךם , במךחקים , היה היתה עיר . T 1 T T אבותיף הקדמונים לפגים גרו שם ; T T - T : אזי חיו ודי אשר , אזי היו עם . עם , שארצו תחת רגליו זבה חלב , דבש . T : TT TT עם , שלעתים מאד רחוקות נמצא ? בו אי ! # ר . # T : T אך האבות מרב טובה T "T T ' עזבו תורת אל ; : T ועלי # מש הצלחתם * : " *• TTT : - v v עלו עבי צל . ובהתקןצף אל עליהם גרעזם מן העיר ... # כב , הרדם , בן לי יקיר שמע אדבר ^ יר : בהיכלים הגהדרים * T " ~ * TIV עם התןשבזר ; ואבותיף נדים , נעים , נתונים בידי צר . הרבה " ; - מאות •? $ נים נדים T הם גם פה גם שם ; אך הם יקוים , כי יום יבוא ? ושבו להיות עם . T : T :  אל הספר
מוסד ביאליק