יריחו

: יריחו : ? פנינת - -מדבר , T : יריחו : חמדת ערים . י , ? T - : רגל ך ילק ! ךזץ' ראשןל י # קו תמךים , ואביב עולם מ ^ מי פז לך יקשר כתרים - מה לי יקר זכרך , יריחו חמדת ערים ! אזכר ערב ראשון , בו ךאינוןל , יריחו ! כל צפור בך רן , כל פרח נתן ריחו , וקהל תמריך : ו < ? -T : - דומם T T נע , וכאלו ;• שיחו שפך חרש ליוצר גן העךן יריחו . : ואחריו T ~ : - בא T הלילה - T : לילך . . . . ו- רב הפלאים T : - עם כוכביו שמ ^ T : T T יו נוצצים ? : בגאוז פראים : י , ? T : ואנחנו מחרישים עומדים ומשתאים למראה .. ... מורא T הודך •• , I יריחו : רבת-פלאים T : ! ובליל זה בא חלום נעוךי , חלום זהבי ; ואם חיש גז - זיו זהרו יקרן עוד בלבבי , - : T T : T י : י- • T : ובלילי יאו # מר , בךמעי על משכבי זכרון ליל-יךיחו לפצעי מךפא ; ביא ...  אל הספר
מוסד ביאליק