רבי חנינא בן תרדיון

הגפן ' v ? ? ? - ישראל ?? T : כרת כרתה , T T מאדמת ..... מטעה - # רשה הסער , T - T : "TT סעיפיה : •„ T סעפו , T למרמס T : ? : היתה , TTT הה , T מרמס T : לחיה , T- לחית - -- : ה » ער ... אין עלים רעננים , ענבי החמר , אין . . ו צפרי . "ך .. עדן I V" מנעימי :- ? הזמר . VT- הצבי &; ךאל בסוגר , בחחים , בסוגר , T בחחים ? -- ובנח ^ \ :- תים , צידים מסביב פרשו הפחים - T T * : T איככה נפלת , קל הרגלים ! T ! T TT " -י T 1 "T . הצבי .. ישראל T : ? בין •• : ' - כלבי •• צידים T- , מל . * . *? ןל' באזקים T י י י , בין .. ן עבדי " ... — עבדים 'T י העבד ישראל י # ב במחשכים , v v T •*' T : T" רחוק מציץ , הה , מירושלים , # זם גוו נתן למורטים , למכים , לאדונים . — - אכזרים T : - עם - הרומים T T ; העבד ישראל 2 אמלל אמללים , v v T T : T : \ - 1 \ מקזינו , T' : - הה # , T מם , " מנת T : לפועלים . * T 1 בעקבות האגדות על 'עשרת הרוגי מלכות ; ' מפנת עבודה זרה יז , ע '' ב-יח , ע"א . 2 העבד ישראל - ירמיהו ב , יד . מקדשו חרב בידי העריצים , T v T r' : ' ולתל ... שמם היה הר המריה . TT " T T * ~ ארצו למ...  אל הספר
מוסד ביאליק