על כפים חקותיך

מוקדש לפועלים העובדים על אדמת ישראל האזנה : T" -: - רפות כח , כבדות : •? , רזות , T מטות , T החרוצות מאז , ולכן יאמרו : עצלות ! : : " T : T " T v •• העיפות מסבל , ולכל עבר # טות , * 1 T ' T V " T 1 V הנשואות : - לשחקים : I ? T : - או מגששות : - באפלות -. - - : T כפים , פרושות מרום אלי סתר עבות ! זרעות , רעדות מזלןן , אשר ערן בלה ! ידים , מכסות דמעות , עלובות על לבבות , T : : T : נשאות צרור נוךךים או ערכות לאל תפלה ! לפארות ו צפצפה , T T r - לבדי ערבים ? T ~ : " - : נמ ^ -: לתן . . ' למי ... אכזב T : - תיחלנה •? - : T : , ב אגם # - ר # כן ' T דבק "• ; . ולחיות .. מערגת - 1-. .. צמחכן 1 v " 1 : * לא ה רגלתו , v : " לשאת פרי , לחגור עז , בחיים להאבק ! : nisjDtf רוח tin יערה בגידיכן ; : vT" TT ~ T :- : ' v- עליכן יוחק אות , בכן קסם י # םןל , ושר ^ כן היבש לגזע חסן יהפןל , כארזים תפרחנה , תרימינה ענפיכן ! n ^ Vn ' . p'S לאות , מימות אלפי שנים , ח & נה החרט בו שמך חקןקו על לוח . אלה ב ^ ר דמותך מ ^ חו בעננים , ואת העננים לפנות בקר נשא רוח ; T T ' V : * ? T-: T v : אלה זכרך כתבו על כנפי כרוב...  אל הספר
מוסד ביאליק