העת

Tempora mutantur et nos mutamur in illis אולי מתהום קןבר יקום 1 עוד כל מת ; T T אך שוא יבכה גבר על קבר העת . . * - T V I # וא מספד כתנים על בגדה בנו ; T T : T הזמנים מותנים , ועמם גם אנו . : T T דור דור יסע , במרוצה T : או בטפיפה , T ? : תתנהג •? - : בכבדות ?? : ? או תרוץ I T העגלה ; TT-: T על כל T אופן מתחתיה T * . * :- ח רות 'חליפה ~ 1 « T ובמטרה מנגדה כתוב : יכלה . ' 1 יחליפה' — חילופיות . 2 יכלה' - כיליון .  אל הספר
מוסד ביאליק