עלים

[ שיר ראשון ] היה TT הסרנו TT : על הארץ , ' VT רוח לא רוח נשבה , TTT וכבד התנעזא ועצל בשמי העפרת העוף , ועריה עמדה התרזה ואבלה כנערה נעלבה , :- T : ? ~ T : T T : v : •• T T V : T- ; - : T ועץ התלחש עם אבן : בא סוף , בא סוף , בא סוף . : נשבה TT T לא נ ^ בה T ה רוח .- ורועשים -: ; עלים : ? T ונושרים , * : ו # מ # זעומה פוך ? ןת באין אונים קןו אחרי לןו , ועבים עצלים זוחלים ומטפטפים אט וחושךים חשרות עבים יגעים - . היה על הארץ הסתו ... הזיפן !' T :-- מה T אתה T - מחקה י ד ? הן ' " הסתו TT : - האמתי -1 ? בלבבי T : - ; בחדרי חדריו השוממים ישוד ויהלך הסתו . - T T-: " :- : ני T T : - I - ואתה הצצת אל תוכי וגנבת ממני את סתוי ועשית ל ף כמתכנתו וחקיתו בחוץ - ול ^ וא . כי רמיה עשוית המלאכה - ! מה אתה יודע , המחקה , T T * J T - " T " T T T :- T מה סתו ומה ראשית הסוף באדם החי ומה כאב ? " T T : " ; - - ~ TT T ' r ומה זאת נ # מה יתומה עת קיצה הנרצח תבכה , v - : T :- - r * " r T : T T : ומה זה עלים נושרים בלב , בלב , בלב ?  אל הספר
מוסד ביאליק