בלילה

as חלומי ועם סוךי נשאךתי ערירי . אלי ! ההפךזתי להאמין בי ובשירי ? ?^ עתי : מות אמות , ואיש מותי לא יבכה . מני ערפל על גלי לא יראה • v T- - v T-: כוכב מפכה . v - : T שני סוסים קוךךים ועיפים ימשכו ארוני וצהלו נכאים , וגשם טורד ירד ביום אוני . היה אחד א # ר הפריז T v TT : * . : על חלומות נדחים . אך הנה מחר וח"יו וצליליו ? p 1- ••• : T T T : T חסל ! וכבר נשכחים .  אל הספר
מוסד ביאליק