מוזר בין זרים ושונים...

מוזר בין זרים ושונים ומדכה אתהלך ומשומם , וכלם משתאים מביטים - T \ : T : וכאבי בי מחריש ודומם . אמרתי אספרה את כאבי - מי . יבין מכם את ספוריז ' * T v אמרתי אראמו את פצעי - •; - T :- •? - T : v אך עין לא תרא יסורי . כבר נושרים ? העלים הצהבים , T v : T : \ : כבר בוכה הרוח ושורק - v T T v T : מה יוךעים הזךים האלה את מה אתה חסר , בן חורג ? נ ^ ול מן עצו לארץ ענף רך , נובל וחולף , tf ? im עדן את חלום עצו - אביט ולבי בי דולף . ומחנה אלפי צפרים אל דרום הוא שואף ועולה - אוי , קןחוני עמכם , חברים , אוי , לבי מה חולה , מה חולה !  אל הספר
מוסד ביאליק