[מתוך 'העוגב']

תעלומות ככבים ומחקים אגלה , v— : יפתי , ? TT בעיניך •• ; ' ? T : ואבן vT סוד שיח הפרחים , - T : - עת י / ל צוף עדן שפתיך ועת ... ידך 1 "T הקטנה T : - על רא ^ י , - - ' לי נפתח כל ספר הקרות -,ולנגה ברק עיני התכלת אראה עד סוף כל הדרות ! לא אבא אל ביתך , יפתי , V T ?• ?• TT 1 כי # ם רגעי אשרי נוראים , ' T : •• T : T כי לא אור פניך וחםךך מפלסת את בין הבאים ; את את לבבי קורעת , ימחללןה לכל את הגזרים ; ולמה זה ? אטבע בדמי T : - : v * . T T : ואע ^ ר עוד בין הבתרים ' ? תרנ '' ד 1 ואעבור עוד בין הבתרים - השווה דימוי זה לתמונה נ'ציון הלא תשאלי של רבי יהודה הלוי : 'אנוד לבתרי לבבי בין בתריך . '  אל הספר
מוסד ביאליק