עצמת הזמרה

חמלי ודמי , את בעלת הכופים ! הסבי מני עיניך השחרות , כי שד מ # חת או אחד השרפים שם בגרונך עמק מקסם כנרות , T T '" : ו ? ובפרץ קולך - אז פתע לאלפים יבריקו תוך עינך לןךני טל אורות , ולקול זמךתך ולמראה דמעתך , | אך _ שביך I- ; v אני - T הנצב - T לקראתך T' : - ?• . I שוא אראה בך עלמה לצון חמדת , T v : v : T ' TT : v v עת עיניך 1 .- .. יונים . תדמענה TT :-: דמע - אם זמךתך כל חושי בי מרעדת , שוא T אצו 1 על - אזני , : T אכביד : - מ # מע ; : אך תפתחי פיך וכבר נפ # י נלכדת , תורי בי מבטך - אכרע כרע . ובעוד את נערה עלי מתלוצצת , נפשי לך תכלה , אחרך מתפרצת . ; - T v : : " י v TT : מה קלות אלה לפרצו משפתלך , כנפשות חיות וכנםים להנה , -T : - T : T" T אך # וא אברח אחבא מפניך , עלי יתמלאון הנה והנה . - T T" T T" I T-: ה - לצודד - .. . . . , תאמרי , . . ב כקופיךז - T I חניני T • T קחיני I , ? ציי - - אתנה . T " v אך אם תתלוצצי ולנפשי תרעי , — ן • 1 : "ן T •*• . חדלי .. לך I T עלמה , T : - האלמי T " : יצאי " T . ! י י . אל תפני ללכת , עמךי קסמת ! . לצתי .. גם אני . T לא אכעס •• - : בך IT כעס , '...  אל הספר
מוסד ביאליק