שיבת ציון

מה זאת עיני תראינה ! * T v : ? כיונים תעופינה , T v : - יוסף ובנימין על דלתותי שוקדים : ךאיתי את לא פללתי , בני א'טר גדלתי , : — v : T מחמדי , 2 קירי , את אמם פולןךים ; חלפו שנות אלפים , נואשתי כבר מחיים , 1 ראיתי את — ... » ל דרך דברי יעקב ליוסף ( בר » שית מוז , יא . ( ואני שכולה וגלמודה , בני יצאוני ; -:- T : T T :-: T 1 ספרי לי התלאה TT : ~ - 1 ~ בגולה אתכם מצאה , TT T V ; V T " Kftfr 1 אחיכם , בית יהודה , הלא תוךיעוני . אל _ תרגני ואל תיראי - : : T" T כי דרכי אל נפלאו , T : ; - בטרם . ... . יאיר . T שחר - - תגדל : חשכת - - ! v ליל ; במצרים כזאת קרה , - : - : ' T T אל משה זעקו מרה , לחצם טרם כלה , עוד הגביר חיל ; . 7 T : - T T : T צר יעות צדל ן תם , ובזאת יחיש גאולתם , T T T T : גזל משפט יאלצמו עלות מעמק בכא ; : ? r : •? 1 לולא יד מךהבה , שכבו למעצבה , ואבן פנה למוסדות עוד לא הנחה . v v : ' YT \ T : T אויבי לי ילעגו , " : T 1 * כי שבי גולה שגו : T T " T ' המאלה מתי מספר עךנה תהיה לי ? ההם יבנו נהרסות ?  אל הספר
מוסד ביאליק