השושנה

על - אם ?• הדרך # ? v v מה T מ תגוללת ? v : שושנה חכלילתעינים ; נהדפת מסער , עליה נובלת , '•' י י ' •' V , ' ' , * T V T — — ^ וכבת פה מיומים . והיא מתחננת לכל נוסע : ' אנא , TT אישים , ? חנוני T ! 5 זרבבלים האל — אלה בוני הארץ כזרובבל . הצורה הדקדוקית 'האל' » ל פי בראשית בו , ג . שמת צעךיכם אותי מנגע , פן ברגל תרמסוני . אנא , חנוני , מעפר הדימוני , 1 " TT " T T T פן אהיה למרמס רגלים . בידכם שאוני אל עדן גני , אל גן-ו מחמד - : - עינים . ? T " בראותי ? : בגן —• שושנה : T- נטועה T תשתפך עלי נפשי ורוחי : - : - - T 1 ?• • גם אנכי הייתי מאשרה כמוה , T T T T TT \ : נתתי ריח ניחוחי . בכרם המל ך הייתי פורחת , רוח צח הייתי שואפת , החךסה ממעל ב ? ןךניה זורחת - ועתה , הה , הנני ביד נקטפת . : ? T T-: T- v 7 ' : זה קוטף , זה רומס , זה טורף , זה חומס ,  אל הספר
מוסד ביאליק