המחרשה

אשר יושר בסי איכרי הארץ הקדושה המחרשה היא אבן הראשה לחיי 10 לות ה ^ זקט בלי מחסור לגו . כי ב 7 ןר א ^ כימה גפשי לא תהימה : - T * T ממחסור , מלוה , כלמה ודאגה בלב . " - TT : בגרבי כבר הוכנה : T : TT T : תבואה לכל ה # נה , TT - T : T : אזרע , אקצר ברננה ? " : TT : ' : v חפ # י ו # לו . T : ? : T א # אלה : • • T T : מי מרמי מעלה " " T " * T יחיה חיי 2 * לוה כמוני היום ? T אם תמטר אדמתי ,  אל הספר
מוסד ביאליק