אל פרמתוס

ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים , ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר מתור האש . ( דברים ס , י ) אזינה T * T אנחתןז , : TI אבינה T * פגעיף . ? V T 1 ובנפש מצרה מחמלה נכמרה T : v ' * T" : v v : TT : אתבונן בכבלים , אביטה בסלע : : - '" : - r T אלימו גויתןז רתקה , אסרה ... TT \ ' TT > . 1 : T ? : "" אהה , אלהיף - אל קנוא ונוקם , . ק .. $ 1 ה לב : .. במשפטו , T : אכזרי T : - , גדל T חמה •? ; T אך דום עדי תע נא קןךבן ה ? 1 ןמה ! אלי - .. התבוננה T ?* . . ובי הנחמה : T"T * לא גנבתי א # קד # מאלי אל עליון , לא גנבתיה ממנו כי הוא לי נתנה fTT TT : nmm צוני בין יושבי צלמות ולפקדה T : r 1 ולהמרה T : T : ולנצרה T : T : נאמנה : T T v ! v לא גנבתי ? 1 T אש " קדש י 7 מאלי אל ע לית ולי ,. במחיר כביר היא נתנה למנה ! • - • • T T : T : במיטב הדמעות ובמבחר הדמים בעדה צולמתי זה ימים על שנה ; : - * T- ; - T v T T - זה ימים על שנה ועדגה גם עתה ? - ; - TT - ? T v . T -ד מעמי ישלם בדם ובדמעות . הה , T ד" ה לא אחת אך רבבות דיות - — - י : ואלפי צפעונים ינקרו הכליות ... : - : ?• • : : : י T : - את דמי יעל...  אל הספר
מוסד ביאליק