הכוס

הגידי לי , אמי אהובת לבבי , האמת 7 ? :- הדבר T- שספר ? ? . - •? : אבי אבי * T ? - כי לפני אלוה , במרומי גבוה , עמדת מעולם כוס פלאות עמקה , ובכל המתלאה , כל צרה ומצוקןה , עדינו מגיעה , מיד אכזריה , - "T T T * ; : - מעיני אלוה אז דמעה נדדת , v v T : - T - . ? : נדדת , ופנימה הסוסה ירדת . ועת ... כוס הפלאות T : - תמלא T •• בדמעות , T : אז T T יבא משיח T כביר ? העלילה , T ? - ; T הוא המ 2 ?* - יח - - לשמו : : ? בכל T תפלה : T בזמירות נריע , ותהלות נשמיע ; שאליו בת עמי זה כמה מחכה , מחכה ומחכה ועינה נמקה ... - 'אמת 7 v ! הוא , בני : , אמת 7 ••• " כנה T וקד # I : ה' - ענתהו הךתו ותורד את רא # ה . 1 ציור כוס התרעלה , כוס הדמעות , סאת הייסורים שנגדשה , רווח במקרא ובמדרשים . כר , למשל , במסכת שבת קה ע '' ב : כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר : נאדי ספרתי , עתה שימה דמעתי בנאדד ( תהלים נו , ט . ( ובמדרש שוחר טוב תהילים יט : כוסי רויה זה כוס ישועות שהוא כוס תנחומין . ו"חר 0 הילד ותקורר דמ"ה rrintfra atony ר & אל ב # נ » ה : ' - ומתי , הרתי , כוס זו כוס הפלאות , T...  אל הספר
מוסד ביאליק