זמר לחמשה-עשר בשבט

לילדי ארץ ישראל הגה הצפרים המעופפים השרים , נעו באו עטו TT T זעו דאו שטו , i T T בכנפיהם ינפנפו ובפיהם יצפצפו , יריעו יתנו T " : יהגיו י נגנו , ונעימות יזמרו האביב יבשרו , T T - : •• שורו נא # ורו נא T T האביב - T T הגה - ? בא ! T כלם מה חרצו TT v r % מה T אצו T מה - דצו , T ישי &> ו יעזו T T יגילי ! על'זי ' אברה נוצה ועגור T : T T : 7 באו הגה לגור , T T T כנף : ' -: תנים ? T הזמיר ? T- יתרונן בראש אמיר , צפרים נאמנות T : T 7 ! v  אל הספר
מוסד ביאליק