משאת נפשי

שמ . . # ?? אביב ? T נטה TT ימה TT עד לקןצות שמים ; זיו חכלילי הוצק שמה , תאוה לעינים . T T-: - T סביב תשלט שלות השקט , עלה בל יתעורר ; על רא 2 ^ גבנון בדד , דומם , - : ' יושב לו המשורר . מה געמת , תר האביב י - T TT : - T - הוךןל מי ישמיע ן תקות אנוש כי תבאנה , : י T T ?; : יום אל יום יביע . רוח נוא # ישוב יחי , TT - יחשב ךב מחשבות ; ישכח מרך , רפיון גוו , ישאף אך נשגבות . סביב תשלט שלרת השקט , - : * - T - : T הס , קול משק כנף ! רוח צח על פני עבר , - - TT T ינע T גם TTT- כל ענף . היא החסידה חשרת אבר , v " - : - T * :- זכת גו כסלת ; שם במחוגה הלאה , מעלה , T : T T ! T T 1 " T תחצה ים התכלת ! הה , מי יתן כנפי יונה > לי , גם לי תולעה ! או כאדם לו רק חפשי ? : T ' " TT : אשב או אצאה .  אל הספר
מוסד ביאליק