צל צלמי

מבין הפרחים לןטפתי שושנה , עוד יפיה T I T לא הועם , - עודנה T V רעננה , TT" על חלון ביתי ממלי נצבת , ובצבעי זהר כל עין מרהבת . אך יום יום אראה כי נפלו פניה , T v T : T * v : v כי כהו הצבעים , גבלו עליה , T : ~ T T v T : T # וא ארטיב בדיה , ? - שוא אזרק מים - : T : • - : v : T T וכבר ידי נתקו בה חוט החיים ... ! T T : T I : אדר שני , תרמ"ג , 3 טרבורג  אל הספר
מוסד ביאליק