מרפא לרוחי

אם גם כאפיקים קזרעפי יזרמו , יהמו , ישקו , יגעשו , ירתחו ; מפני .... הטבע . - . . . - חיש יח . ? , ? : •? / טו , ידמו , ישליו , יתעו , זעפם ישכחו . T : : T : - T T : אם ךגשותי נאלמו דומ ^ ה , נפשי נדהמה על פני צלמות ; I T T T : v T : - T מפני הטבע חיש אקום לתחיה ופני T ינהרו : ? מבלי ? : עצבת ! v - אב , תר '' ם , ראדושקוביץ עיר מולדתי  אל הספר
מוסד ביאליק